Održan panel na izložbi ''Mediala nekad i sad'' u okviru Noći muzeja

Panel on ''Mediala then and now'' exhibition as a part of  Museum Night
Večeras je kao deo manifestacije ''Noć mizeja'' na izložbi ''Mediala nekad i sad'' održan panel sa konstruktivnim razgovorima na temu Mediale i njenog duha, kao i prisustva istog u savremenom stvaralaštvu. Govorili su učesnici izložbe profesor Željko Đurović, Tijana Kojić (likovna umetnica i docent na FPU) i Vojislav Radovanović (likovni umetnik), profesor istorije umetnosti Oliver Tomić, kao i autorke izložbe Biljana Jotić i Maja Živanović u ulozi moderatorki panela.

Koncept panela ima živ karakter, odnosno, pored ustanovljenih pitanja upućenih učesnicima, predviđeno jeda se publika uključi sa svojim pitanjima i time panel prenese na nivo razgovora i eksperimenta (istraživanja kako savremene generacije posmatraju Medialu, njihovo okupljanje i delovanje kao grupe).
Ključne teme:
- formiranje Mediale kao likovne grupe i pokreta (poetika fantastike, okolnosti u kojima se formirao Medialni duh
-  društvena uloga Mediale kao grupe i članova kao pojedinaca
- koje su grupe i likovni pravci parirali Mediali i uloga profesora u formiranju likovnog izraza studenata
- koje karakteristike je Mediala ostavila budućim generacijama
- da li se u savremenom stvaralštvu mogu pratiti likovni pravci i poetike i koji su
- odnos umetnika na likovnom nivou prema Medialnom duhu
- da li kontinuitet ima smisao u savremenoj društvenoj istoriji kao pre, i da li se svetskim ratovima pitanje koninuiteta ozbiljno uzdrmalo


As a part of Belgrade's Museum Night manifestation tonight we held a panel on ''Mediala then and now ehxibition'' with constructive conversation on the subject of Mediala and its spirit, as well as the presence of that spirit in contemporary art. We had a chance ho hear artists who are a part of this exhibition professor Željko Đurović, Tijana Kojić and Vojislav Radovanović, art history professor Oliver Tomić, as well as the authors of the exhibition Biljana Jotić and Maja Živanović as moderators.

Key subjects:
-forming of Mediala as an art group and movement (poetics of fantasy, circumcises in which Medial spirit formed)
-social role of Mediala as a group and individuals
-which groups and art directions existed parallel to Mediala and the role of professor in forming an art expressions in students
-characteristics that Mediala left for future generations
-can we follow art directions and poetics in contemporary art and which ones
-relation between artists and Mediala 
-does continuity have a meaning in modern history as it had before and did the world wars shake the question of continuity


Нема коментара