Pozivamo Vas na ''Tableau vivant'' petu izložbu u okviru ''Umetnosti na papiru''

We invite you on ''Tableau vivant'', fifth exhibition in a row as a part of ''Art on paper'' 

Tableau vivant – Umetnost na papiru


Tableau vivant, kao peta po redu izložba u okviru  projekta “Umetnost na papiru”, okuplja jedan deo savremenih umetnika koji svoja životna iskustva prenose na papir jedinstvenim izrazima. Sabirajući životna sa likovnim iskustvima odabrani radovi prate karakter savremenosti i povezuju vreme i prostor, stvaraoca i posmatrača, uvlačeći ga u neverbalnu komunikaciju
Naziv izložbe odabran je kao simbol žive umetnosti i umetnosti u nastajanju. Sama akcija stvaranja Tableau vivant dozvoljava ljudima da otkrivaju nove faze njihovog identiteta što suštinski predstavlja stvaralački proces jednog umetnika. Kada su table počele da se kreću i nastao film ova forma umetnosti nestaje u svom prvobitnom karakteru ali nastavlja da živi kroz nove vidove vizuelne umetnosti.
Iako su u većini slučajeva ove “žive slike” ili “slike života” predstavljale teatralnu kompoziciju sa grupom  glumaca, zbog čega su uvek bile interesantne fotografima koji beleže “realnost”,pojam  tableau vivant proširio se i na vizuelnu umetnost, te time uticao na concept ove izložbe. Sama predstava života pokreće pitanje o pozornici ili onom što je iza u toku priprema da bi se na sceni predstava izvela u najboljem obliku, tako je i u likovnoj umetnosti, odnos prema usavršavanju I istraživanju likovnog izraza predstavlja likovnu scenu.Autor: Biljana Jotić, istoričar umetnosti
Tableau vivant – Art on paper

Tableau vivant a fifth exhibition in a row, as a part of ''Art on paper'' project, gathers contemporary artists who transfer their life experiences on paper with an unique art expression. By combining life experiences with art experiences. selected pieces follow contemporary character and connect time and space, artist and beholder by dragging the observer in nonverbal communication.

Author: Biljana Jotič, art historianНема коментара