Pozivamo vas na likovne formulacije na papiru

Invite for Art formulation on paper

“Fормулације на папиру” je трећа по реду изложба у оквиру регионалног ауторског пројекта Уметност на папиру са циљем да представи један део домаћих ликовних уметника и њихов однос према папиру као медију на коме се оцртава тај однос. Како је изложба део пројекта базираног на живој уметности, односно уметности у настајању, она представља један ликовни тренутак карактеристика времена у коме настаје, а које заједнички деле и уметник и посматрач, што јој даје изузетан карактер интерактивности.
Уметничка интервенација на папиру је је специфична у односу на остале медије као носиоце ликовног израза из разлога непосредности и брзине настајања, који најбоље репродукују однос према стваралаштву. Тема изложбе је тренутак када уметник и папир постају једно, а цртеж који настане као производ тога доноси нам уживање, размишљање или дискурс. Мотив изложбе је семантика ликовних израза, формулација и манипулација са ликовним елементима, савремених аутора који су развили својствене ликовне поетике, са ограничењем  само у димензијама и медију, из разлога непосредности живог и ауторског карактера.  Ова изложба окупља 16 аутора.
Ликовне формулације на папиру су проткане манипулацијама облицима и  бојама, градивном или аутоматизованом композицојом, која је изражена хроматски или бојом, потезом или покретом, у сваком случају јединственом ликовном изразу сваког појединачног аутора.  Како пројекат тежи хроници ликовних израза и поетика као сведока општег савременог карактера и појединачног унутрашњег бића уметника, тако ова изложба даје један поглед на ликовно умеће формулација односа уметности и друштва.


Биљана Јотић, аутор и кустос изложбе и пројекта 

''Formulation on paper'' is third exhibition in curated regional project Art on paper with a goal to present one part of domestic artists and relationship between them and paper. Based on the live art, art in progress, exhibition represents them moment in the contemporary art and life. That makes character of interactivity.
Theme is moment when artist and paper become one and drawing becomes element of joy, thinking or art discourse.
Art formulation on paper are a product of manipulations with shapes and colours, build and automatic composition, which is expressed chromatic or with colours, movement or brush stroke, in any case unique art expression of each author.

Biljana Jotic, curator

Нема коментара