Pozivamo Vas na izložbu Jelene Glogovac Savić

We invite you to Jelena Glogovac Savic's exhibition
„НИЈЕ СВЕ У ПОНУЂЕНОМ“
Јелена Глоговац Савић
Самостална изложба

Рођена у Гацку (1977), уметнички се школовала у Београду где је дипломирала на Вишој школи примењених уметности, одсек ентеријер, у класи професорке Мирјане Војновић. Вратила се у родни град у коме живи и ради као стручни сарадник у ЈУ „Културни центар“, општински члан Савета за културу, организатор и саветник  ликовних колонија „Гацко-Клиње“, вођа ликовне школице за децу за „Cambridge“ центар. Поред активног бављења у продукцији и промоцији културе у Гацку и шире, Јелена се активно бави својим ликовним стваралштвом, кога карактерише већи број групних (једна је међународног карактера) и досадашњих 5 самосталних изложби.
                Тема изложбе је улога појединца у савремном друштву и однос друштва према појединцу узимајући у обзир историјске фиозофско-социолошке карактеристике савремног доба. Од ренесансе до данас усталили су се европски стандарди, уздрмани светским револуционарним покретима који су успостављали нове нивое свести после ратова,  истичући улогу човека као центра у формирању друштва и стандарда. Преиспитијући људску свест уметност нам пружа широке и јединствене одговоре на питања о истини или истанама, апсолутном или релативном, појединачном или глобалном, унутрашњем или спољашњем, самосвести или колектвној свести. Да ли је понуђени модел довољан или тежимо сопственом одговору?
Посматрајући и анализирајући радове и стваралштво Јелене Глоговац Савић у том смислу намеће се мишљење о бескомпромисном карактеру личности који покреће и усмерава њен ликовни израз, експресиван у преношењу порука о доживљавању бројних савремних друштвених питања, нарочито улози жене у модерном друштву, размишљању и обликовању мисли и емоција.  Експресија, израз унутрашњег духа као супротност импресији, доживљају спољашности  и илузије о њој, нуди истину о бићу која пружа основ за уметност.  Вишегодишње бављење конвенционалним сликарством, иконописом у традиционалном византијском стилу, упознала се са духовним и унутрашњим бићем, који је усмерио њено лично ликовно стваралаштво у правцу потребе за преиспитивање  и експериментисање.
Померајући границе предтављачког ка манипулацији облика у широком потезу  постиже жељени ефекат  обликовања форме уз редукцију простора, који је мање битан у односу на идеју и тиме фокусира фигуралан мотив. Даљим колористичким интезивирањем и емоцијоналном  уравнотеженошћу потеза постиже изузетано  изражајну композицију, која као целовит приказ свих елемената уметничке личности и ликовних техника окреће се ка посматрачу, ангажујући посматрачку мисао.

Биљана Јотић, историчар уметностиBorn in Gacko, the artist graduated on Applied arts school in Belgrade. She then returned to her hometown where she lives and works. Besides an active role in production and promotion of art and culture, she is also creating her own artwork which was exhibited in numerous group exhibition and five solo exhibitions.
The theme of this exhibition is a role of an individual in contemporary society, relation between society and an individual. By questioning human consciousness, art gives us unique answers to the questions about truth, absolute and relative, individual and global, internal and external, conscious and collective consciousness.
Observing and analyzing the works of Jelena Glogovac Savic in that direction the opinion of uncompromising character of personality appears, the one that moves and directs her art expression.
By moving boundaries of representative towards manipulation with shape in wider brush stroke she achieves a desired effect, shaping form with the reduction of space, that is less important compared to the idea, which gives the focus to a figural motive.

Biljana Jotic, art historian

Нема коментара