NOA i savremeni narativSavremeni narativ u kulturi je glavna tema NOA 2016.


Novi Sad Open Art, od 30. 9. do 5. 10. 2016., dvorac Erštag, prostor Kulturnog Centra Novi Sad.


Na fotografiji skulptura Anđele Grabež.
Tendencies in contemporary culture are the main subject of NOA 2016.


Novi Sad Open Art, from 30. 9. to 5. 10. 2016., Erštag castle,  Kulturni Centar Novi Sad.


In the photo sculpture by Anđela Grabež.


Нема коментара