Savremeni narativ u skulpturiSkulptura jedne od učesnika NOA, umetnice Jelene Vuksanović.
Novi Sad Open Art, od 30. 9. do 5. 10. 2016., dvorac Erštag, prostor Kulturnog Centra Novi Sad.
Sculpture by one of the artists who participated in NOA, Jelena Vuksanovic.Novi Sad Open Art, from 30. 9. to 5. 10. 2016., Erštag castle,  Kulturni Centar Novi Sad.Нема коментара