Pozivamo vas na samostalnu izložbu vajara Filipa Baralića
Samostalna izložba ''Čistilište'', autora Filipa Baralića, vajara.
Narodni muzej Užice, 1. decembar 2016. u 19h.

Sedam ljudskih figura fizičkih sastavljenih od organskih formi ilustruju sedam krugova Danteovog Čistilišta, kao i univerzalni karakter grešnika i dok u Danteovom čistilištu Vergilije vodi putevima iskupljenja, ova izložba poziva svakog pojedinca da potraži i pokuša da nađe svoj savremeni put.


Solo exhibition ''Purgatory'' by Filip Baralic, sculptor.
Uzice's National museum, the first of December 2016., 19h.

Seven human figures physically assembled with organic forms illustrate seven levels Dante's Purgatory, as well as universal character of sinners and while in Dante's purgatory Virgil leads through the roads of redemption, this exhibition evokes every individual to look and try to find contemporary personal road.

Нема коментара