Interaktivnost nam je pokretačka tačka!


NOA 2016 fokus stavlja na skulpturu i fotografiju.
Započinje likovnim susretima, razgovorima na temu savremeni narativ u skulpturi.Novi Sad Open Art, od 30. 9. do 5. 10. 2016., dvorac Erštag, prostor Kulturnog Centra Novi Sad.

Na fotografiji skulpture Jelene Koštice.NOA 2016 is focusing on sculpture and photography.

It begins with open conversations about modern tendencies in art and sculpture.Novi Sad Open Art, from 30. 9. to 5. 10. 2016., Erštag castle,  Kulturni Centar Novi Sad.

In the photo sculpture by Jelena Koštica.

Нема коментара