Revitalizacija prostora savremenim narativomAko pod savremenim podrazumevamo sa- vreme, odnosno vreme u kome živimo, radimo, nastajemo, rastemo, razvijamo se, dajemo nove živote i nestajemo, PROSTOR u kome se sve to dešava predstavlja veliku ulogu u tom procesu.  NOA 2016 fokusirala se na spoj skulpture i fotografije, kao i savremnog narativa i renoviranog dvorca EĐŠEG. Izuzetno je zanimljiv i atraktivan upravo ovaj momenat spoja savremenog narativa u starom prostoru, kao i momenat revitalizacije, pored renoviranja prostora, pa pored stare streljane, navela bih odličan primer izuzetno uspešne izložbe mladog umetnika Vojislava Radovanovića, Teorija jedinstva, u Salonu 77 (koja predstavljaa izložbeni prostor Galerije savremene umetnosti u Nišu (1977), a u stvari je Balibegova džamija, kao i spoj savremenog vajarskog izraza i kontinuiranog narativa mladog vajara Filipa Baralića Čistilište u zgradi Narodnog muzeja u Užicu. Trebalo bi pomenuti i prostore Kuće kralja Petra, zatim prostor Muzeja Grada gde se odtržava bijenalni Oktobarski salon (bila kasarna), pa i jedan od najavangardnijih umetničkih dešavanja 20. Veka Bitef teatar nalazi se u mestu Sinagoge i nogi drugi primeri.

Biljana Jotić

Koncept spajanja savremene postavke i tradicionalnog prostora je novina u muzejskoj praksi kod nas i prati svetske tendencije, gde ovaj način izlaganja postaje gotovo pravilo. U skladu sa tim, ovogodišnji Novi Sad Open art donosi spoj rada mladih savremenih skulptora i prostora dvorca Eđšeg koji je obnovljen i kome se na ovaj način daje nova funkcija. Tokom održavanja Novi Sad Open arta 2016. došlo je do svojevrsne simbioze prostora i izloženih dela i omogućeno je učešće mladih autora: fotografa i skulptora i tako je prostor u pravom smislu reči obnovljen i revitalizovan.

Jelena Milosavljević


Možete pogledati prilog od 16:48 min.


Нема коментара