Humanitarni aspekt u okviru koncepta otvorene umetnosti


Naši dragi umetnici uvek su spremni za humanitarni aspekt kao i za kreativne trenutke. Koncept otvorene umetnosti do sada već pet godina aktivno učestvuje u humanitarnim akcijama sa usmerenim sredstvima (pomagali smo u vreme poplava, novčano i knjigama za biblioteku u Obrenovcu, zatim gorućim pitanjem migranata, i slično). Mnoge javne ličnosti kao i sami inicijatori koncepta otvorene umetnosti su podržali ovaj humanitarni aspekt. I ove godine pozivamo na humanitarno u sebi upućeno onome kome treba, 02. decembar 2016. od 18h do 20h, Kulturni centar Novi Sad, Tribina mladih.


Open art concept always includes a humanitarian aspect and this year as well. We invite you to find humanity moment in yourself and to help those who need help. Cultural Centre of  Novi Sad, 2nd December 2016.

Нема коментара