Tradicija kanadskog apstraktnog slikarstva
Jean Paul Riopelle, Epiphanie, 1956.


Dok je područje Sjedinjenih američkih država poznato kao mesto nastanka apstraktnog ekspresionizma, malo je poznato da još jedna država američkog kontinenta, Kanada, ima jaku umetničku tradiciju apstrakcije. Ona počinje u Torontu dvadesetih i tridesetih godina prošlog veka. Dve decenije kasnije, Kanada dobija svoju prvi samostalan avangardni pokret pod nazivom Automatistes, inspirisan pokretima kao što su kubizam i nadrealizam. Apstraktni ekspresionizam počinje umetničkim kolektivom ''Painters eleven'' koji je aktivan od 1953. do 1960. godine, baš u vreme kada apstraktni ekspresionizam biva prihvaćen od strane umetničke javnosti i u Sjedinjenim Američkim državama. Pedesete godine dvadesetog veka su vreme kada vodeće njujorške galerije uvrštaju slikare apstrakcije u svoje postavke.

Grupu ''Painters eleven'' formiralo je jedanaest kanadskih slikara iz Ontaria. Smatra se da je ova grupa zaslužna za uvođenje apstraktnog slikarstva na kanadsko tržište. Njihov uticaj na kasnije generacije kanadskih umetnika je neizmeran. Ovo tradicionalno kruto i konzervativno tržište sa zbunjenošću je dočekalo prvu izložbu apstraktnog slikarstva, ali do 1957. oni su uspeli da učine apstraktni ekspresionizam vodećim pravcem u savremenoj umetnosti Kanade. Danas se slike ovog pravca nalaze u velikom boju galerija kao i privatnih i javnih kolekcija širom zemlje, ali i u mnogim internacionalnim kolekcijama.
Umetnička tradicija apstrakcije je i dalje prisutna i apstraktno slikarstvo živi u ateljeima širom Kanade.While United States are well known as the birth place of abstract expressionism, the little known fact is that another country in North America, Canada, also has a long tradition of abstract art. It begins in Toronto during the 1920s and 1930s. Two decades later, a first independent avant garde movement, Autmatistest, appeared, influenced by cubism and surrealism. Abstract expressionism forms with art group ''Painters elevn'', working actively from 1953. to 1960., in the same period when abstract expressionism had its peek in art circles in United States. 1950s are the time when leading galleries in New York started collecting abstract painters.


''Painters eleven'' was formed by eleven Canadian painters from Ontario. This group is believed to be a main reason for introducing abstract painting into Canadian art market. Their influence to younger generations of Canadian artists is immense. This traditionally rigid and conservative market was at confused by the first abstract exhibit, but by 1957. they made abstract expressionism a leading movement in contemporary Canadian art. Today abstract expressionism has its place in many art galleries, as well as private and public collections all around the country.
Abstract art tradition is still present and abstract painting lives in many ateliers all around Canada.                                    Jelena Milosavljević
 apsolvent istorije  umetnosti, saradnica galerije Beoart
Нема коментара