Mistični realizam Saše Marjanovića


Tematski angažovano slikarstvo Saše Marjanovića sa socijalno-psihološkim karakterom konkrento poziva preispistivanje kako pojedinca, tako i celog društva. Od detinjstva , pa nadalje dug je put svakog čoveka, a preispitavanje realnosti i stvarnosti je proces koji se ponavlja, nastavlja i traje u svim generacijama. Zato ovaj umetnik snažno poziva na preispitivanje životnih trenutkaka kroz scene iz odabranog filma (Bela Traka, Haneke) i od apstrakcije do snažne figuarcije, ta atmosfera je prisutna.

Biljana Jotić, istoričarka umetnosti

Saša Marjanović spada u slikare mlađe generacije koji se sve više okreću realizmu kao likovnom izrazu. Ipak, njegova dela ne možemo odrediti samo kategorijom realizma jer ona sadrže i element koji ih približava mističnom i eteričnom. Kada se posmatraju njegove slike prvo što privlači pažnju jeste preciznost predstavljenog, koja je gotovo fotografska. Što nije slučajno, slikar u filmu i fotografijij pronalazi veliku inspiraciju. Mnogi eminentni reditelji kao što su Tarkovski, Haneke i Bergman bliski su njegovoj estetici.

Druga stvar koja svakako privlači pažnju su tema detinjstva i slike deteta. Kod mnogih stvaralaca detinjstvo kao motiv igra bitnu ulogu, jer to jeste period čovekovog života kada se najviše formira njegova ličnost, ali i kada je najotvoreniji za nove stvari i saznanja. Život posmatran očima deteta ima jednu sasvim drugačiju prizmu za koju se svakako može reći i da je mistična. Iz načina na koji dete vidi svet odrasli čovek može mnogo da nauči i nije na odmet s vremena na vreme podsetiti se sveta onakvog kako smo ga videli kao deca.

Jelena Milosavljević, apsolvent istorije umetnosti, saradnica Beo Art galerije


Нема коментара