Dragica GađanskiDRAGICA GAĐANSKI – DIDI, poreklom iz Srbije,  više od četiri decenije živi i stvara u  Kanadi. Odrastanje i školske dane provela je u Beogradu, gde je završila arhitektonski smer u Građevinskoj srednjoj tehničkoj školi, a posle je studirala vazdušni saobraćaj na Saobraćajnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.  Možemo sa smelošću da kažemo da ovaj prvi period opredeljenja u učenju umnogome uticao na kasnije posvećivanje slikarstvu i umetnosti.

U Torontu, u koji je emigrirala (1968) usmerava dalje obrazovanje ka umetnosti, završava slikarstvo na Ontario koledžu za umetnost i dizajn (OCAD), odsek za finu umetnost slikanja. Tokom ovih studija istakla se svojim likovnim izrazom, za koje je dobila priznanje OCAD- a koje se uručuje samo najuspšnijim diplomcima. Predavala je u više umetničkih škola,  a birana je za predsednicu i člana mnogih umetničkih udruženja u Torontu. Izlagala je samostalno i grupno mnogo puta, bila učesnica mnogih televizijskih emisija, a njeni radovi nalaze se u kolekcijama, kako privatnim tako i korporacijskim širom sveta, od Kanade, SAD, Meksika, Kolumbije, Argentine, Čilea, Japana, Engleske, Portugala Nemačke, Češke do naših prostora, republika bivše Jugoslavije.

Istraživački duh koji izvire u ličnosti Dragane Gaćanski-Didi, teče dalje i šire. Ona putuje po svetu, uči jezik i kulturu mesta u kome obitava i time obogaćuje i upotpunjuje svoju umetnički stranu ličnosti, a samim tim i likovni izraz. Imajući u vidu da  jedna definicija umetnosti karakteriše umetnost kao proizvod umeća prenošenja unutrašnjih osećanja i intelekta umetnika, odnosno ličnosti koja se sa umećem izražava,  sa smelošću  pozivam posmatrača da oseti i doživi bogatstvo, lepotu likovnih formi i kolorita  u Didinom  slikarstvu.

Didino slikarstvo je suštinski nenametljivo prijatno, a kompozicije usklađene i proporcionalno korektne. Ona priča o događajima i doživljajima ne tražeći od posmatrača da analizira, već da joj se pridruži u emociji, osećanju koji u njoj izaziva trenutak slikanja i prenošenja širine i dubine doživljenog. Likovne poetike kojima se izražava u različitim tehnikama i materijalima, od crtačkih tehnika na papiru do ulja na platnu, poetski je obojena, bilo da je u formi realistična ili apstraktna.

                                                                                                                                             Biljana Jotić 


                                                                                                                                 
                                                                                                         

Нема коментара